Blog
o skutecznym
marketingu
internetowym

Jakie kompetencje powinien posiadać Project Manager? Poznaj 5 najważniejszych cech, które powinny wyróżniać osobę na tym stanowisku

17 marca 2022

Jakie kompetencje powinien posiadać Project Manager?

Każde stanowisko pracy wymaga odpowiednich kompetencji i umiejętności, które pozwolą na realizację określonego zakresu obowiązków. W tym artykule pod lupę wezmę project managera i przybliżę najważniejsze cechy, którymi powinna wyróżniać się osoba na tym stanowisku. Liczę, że pomoże Ci to w kontekście nawiązania współpracy, czy rekrutacji.  

1. Komunikacja i budowanie relacji 

Dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem, że osoba na stanowisku managerskim musi być komunikatywna. Łatwość budowania relacji oraz nawiązywania kontaktów to niezbędne elementy do budowania i zarządzania zespołem. Jako komunikatywność mam na myśli umiejętność formułowania jasnych i zrozumiałych komunikatów oraz umiejętność słuchania i wyciągania wniosków. 

Cechy te będą niezbędne podczas organizowania i prowadzenia spotkań z pracownikami, czy przełożonymi, podczas organizowania konferencji, w komunikacji mailowej, czy podczas zatrudniania nowych pracowników.  

Zdolności komunikacyjne managera będą miały też wielki  wpływ  na efektywność pracy zespołu oraz jego morale. To on odpowiada za przepływ informacji wewnątrz zespołu i poza nim. To również  od niego zależy, czy wszyscy pracownicy wiedzą co należy do ich obowiązków oraz jakich oczekuje się od nich efektów pracy.

2. Budowanie zespołu – planowanie, delegowanie i motywowanie

Poza dbaniem o odpowiedni przepływ informacji w zespole Project manager  ponosi również odpowiedzialność za organizację jego pracy, wyznaczanie celów, oraz dbanie o ich realizacją. 

To w jego kompetencji jest ustalanie priorytetów wykonywanych zadań i delegowanie odpowiedzialności na poszczególnych członków zespołu. 

Dodatkowo w zakresie jego obowiązków jest rozwijanie pracowników, podnoszenie ich kompetencji, oraz rozwiązywanie konfliktów. Ma to bezpośredni wpływ na motywację i efektywność pracy całego zespołu.

Dlatego tak ważne jest, żeby osoba na tym stanowisku:

3. Kreatywność i chęć pogłębiania swojej wiedzy

W branży marketingowej ciągle bardzo dużo się dzieje. Raz zdobyta wiedza daje dobry fundament. Jednocześnie nierozwijana może stać się archaiczna lub nieskuteczna.

Dlatego tak ważne jest, żeby Project Manager śledził na bieżąco trendy i nowinki w branży i rozwijał swoją wiedzę produktową. To pozwoli mu być na bieżąco i wdrażać najnowsze rozwiązania.

Jednocześnie ważne, żeby osoba na tym stanowisku potrafiła wychodzić poza schematy i myślała kreatywna. Czyli, żeby potrafiła myśleć i działać nieszablonowo. To pozwoli na wznoszenie projektów na nowe poziomy, optymalizację dotychczasowych działań i rozwój. 

Kierownik projektu powinien również inspirować swój zespół do myślenia kreatywnego poprzez techniki takie jak burza mózgu, tworzenie map myśli, czy dyskusje metodą metaplanu i inne. 

4. Zdolność analitycznego myślenia

Wiedza i kreatywność to jedno. Natomiast drugie to umiejętność analizowania danych i wyciąganie z nich wniosków. Project manager powinien posiadać umiejętności analitycznego myślenia, tak aby z morza dostępnych raportów wyciągać konstruktywne wnioski. 

Niezbędna będzie też wiedza na temat podstawowych wskaźników, które są używane do określania skuteczność prowadzonych prac.  Bez nich ciężko będzie określić, czy podjęte działania osiągnęły założone cele i były rentowne.

Zdolność analitycznego myślenia pozwoli również na odpowiednie zaplanowanie budżetów i dbanie o kosztorys. Pamiętajmy, że najważniejsze jest to, żeby projekt był dla nas opłacalny.

5. Zdolność myślenia strategicznego i  nastawienie na cel

Żeby móc oceniać skuteczność prowadzonych działań marketingowych oraz badać ich rentowność, niezbędne jest wyznaczenie celów oraz określenie sposobów ich mierzenia. 

Dlatego osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna umieć określić jasne i mierzalne cele dla siebie i zespołu. To  pozwoli na uporządkowanie działań i nastawienie się na ich realizację. 

Project manager musi zadbać również o to, żeby wyznaczone cele były realne, a jednocześnie ambitne.  Cele, które są nieosiągalne są demotywujące, a cele zbyt łatwe do zrealizowania nie zachęcają do działania. 

Równie ważne jest to, żeby cele zostały określone w konkretnych ramach czasowych. Każda osoba w zespole powinna wiedzieć jaki jest cel oraz  do kiedy ma zostać zrealizowany. 

Manager powinien cechować się również determinacją i konsekwencją działania, co pozwoli na wyznaczanie realizację celów w określonym budżecie i czasie.

Podsumowanie

Project Manager stanowi filar w strukturze zespołu. A odpowiednia osoba na tym stanowisku to klucz do sukcesu projektu. 

Ze względu na szeroki zakres obowiązków i dużą odpowiedzialność,  osobę na tym stanowisko powinien cechować szeroki zakres kompetencji. Od tych interpersonalnych po stricte biznesowe. Dobry Manager zarządza projektem zgodnie z harmonogramem, realizuje założone cele i jednocześnie tworzy przyjazne środowisko pracy dla całego zespołu. 

Pamiętaj jednak, że poza wymienionymi przeze mnie kompetencjami ogromne  znaczenie ma również doświadczenie przy konkretnych projektach oraz wiedza produktowa. 

Bibliografia:

  1. Szczerba G. (2013), Menadżer doskonały- komunikacja, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice
  2. Marek-Kołodziej, K., Łapuńka, I., Jagoda-Sobalak, D. (2018). Model kompetencji kierownika projektu według najnowszych wytycznych IPMA Project Excellence Baseline 4.0. Marketing i Zarządzanie
  3. Grzesik, K. (2013). Kierownik projektu–menedżer czy przywódca?. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, (4 (36)), 97-114
  4. https://www.karieramanagera.pl/edukacja-i-rozwoj/innowacyjnosc-i-mysleniesiedem-technik-tworczego-myslenia

Zajrzyj również tutaj

Kategorie

projekt i wykonanie:
strony www Kraków

Facebook